تعدادواحد مجاز همزمان با كارآموزي

تعدادواحد مجاز همزمان با درس كارآموزي 16 واحد است (14واحد+2واحد كارآموزي)
مگراينكه دانشجوي ترم آخر باشيدكه مجاز به انتخاب تمام واحدهاي باقيمانده(تا24) مي باشيد.
آيين نامه كارآموزي : DOC ،  PDF
 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط