قابل توجه کلیه دانشجویان پرستاری

با توجه به برگزاری سخنرانی، تحکیم خانواده ( سخنران دکتر محمد انوشه) در مورخه 7 خرداد در دانشگاه، در صورت ثبت نام  و ارائه گواهی حضور در همایش فوق، جایگزین یک کارگاه پرستاری، خواهد شد.

با هماهنگی به عمل آمده، ثبت نام یک گروه حداقل 10 نفر، شامل تخفیف در هزینه ثبت نام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به آقای مهندس تقی زاده در قسمت پژوهش مراجعه کنید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط