قابل توجه دانشجویانی که کارورزی کودکان و بخش داخلی در سه روز دوم دارند

زمان برگزاری کارورزی بخش کودکان / مربی سرکار خانم هاشمی زاده/ و  بخش داخلی / مربی سرکار خانم کورانیان/ از مورخه 27 فروردین    بعداز ظهرها از ساعت 13 الی 18.30 برگزار خواهد گردید.

لازم به ذکر است برگزاری بخش‌های فوق در غیر زمان اعلام شده  محاسبه نخواهد گردید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط