دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان Educational Affairs جمعه 29 فروردین ماه 1393
زیر دامنه اختصاصی معاونت آموزشي 1
معاونت آموزشي
حوزه آموزش
 
 
كاركنان حوزه آموزش

 

 

 
 
سايت هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
عدم تشکيل آزنفت جمعه و اسامي روز شنبه
//تاریخ ارسال:28/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:33
عدم تشكيل كلاس خانم بيات
//تاریخ ارسال:25/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:14
عدم تشكيل كلاس استاد افشين فرحبخش
//تاریخ ارسال:25/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:26
کلاس هاي سه شنبه 26 فروردين
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:144
آز نفت فروردين 24 و 25
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:243
عدم تشكيل كلاس استاد خليلي نژاد
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:57
تشكيل كلاس اشنايي با مهندسي شيمي
//تاریخ ارسال:23/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:14
تشكيل كلاس جبراني اقاي معصومي
//تاریخ ارسال:20/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:57
عدم تشكيل كلاس استاد طباطبايي
//تاریخ ارسال:18/1/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:28
کليه دانشجويان آز کنترل کيفي مواد غذايي (جبراني ارشد ... کارشناسي)
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:115
دانشجويان آز نفت - مهندسي شيمي و نفت
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:526
ارسال گزارش کار آز سيمان حفاري
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:104
آزمايشگاه سيمان حفاري
//تاریخ ارسال:27/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:129
فرصت نهايي تشکيل آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:19/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:319
نکات قابل توجه دانشجويان مهندسي شيمي و نفت در انتخاب واحد و حذف و اضافه 2-93-1392:
//تاریخ ارسال:18/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:426
ليست شنبه 19بهمن آز خواص سيال
//تاریخ ارسال:18/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:241
آز خواص سيالات مخزن (تغيير امتحان و ليست هاي از 19 بهمن به بعد)
//تاریخ ارسال:16/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:1136
ليست چهارشنبه 16 بهمن
//تاریخ ارسال:15/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:539
ليست سه شنبه 15 بهمن
//تاریخ ارسال:7/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:451
ليست دوشنبه 14 بهمن آز خواص سيال مخزن
//تاریخ ارسال:7/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:425
ليست دانشجويان روز يکشنبه 13 بهمن- آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:301
گروه شنبه 12 بهمن - آز خواص سيالات
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:295
امتحان نهايي درس آز خواص سيالات
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:310
ليست هاي 12 بهمن به بعد دانشجويان آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:5/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:330
ليست دانشجويان آز خواص سيالات مخزن از 6 تا ده بهمن
//تاریخ ارسال:5/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:454
تشکيل کلاس آز خواص سيالات مخزن رشته مهندسي نفت
//تاریخ ارسال:4/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:434
درس کارگاه نرم افزار MATLAB
//تاریخ ارسال:8/10/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:243
اعلام نمرات ميان ترم بهينه سازي
//تاریخ ارسال:30/8/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:658
کلاس هاي خواص سيال روز سه شنبه 9مهر
//تاریخ ارسال:9/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:194
ضرورت رعايت پيش نياز
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:503
آز مباني مهندسي برق
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:283
نمرات آز نفت
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:524
ارائه درس چاه آزمايي براي مهر ماه
//تاریخ ارسال:18/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:330
چارت رشته مهندسي شيمي 89
//تاریخ ارسال:16/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:376
تاريخ اعزام دانشجويان براي انجام آزمايشگاه نفت ترم 2-92-91
//تاریخ ارسال:3/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:402
اعلام نمرات نهايي آز خواص سنگ
//تاریخ ارسال:23/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:415
اتمام آزمايشگاه خ سنگ
//تاریخ ارسال:3/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:224
آخرين اعلام و اطلاع رساني با سيستم پيامک دانشگاه
//تاریخ ارسال:1/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:440
توصيه ثبت نام درس آز خواص سنگ و سيال در تابستان 92
//تاریخ ارسال:31/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:339
پروژه فارغ التحصيلي
//تاریخ ارسال:28/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:270
دانشجويان آزمايشگاه خواص سنگ مخزن ثبت نام شده در ترم تابستان
//تاریخ ارسال:28/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:235
مباني چاه آزمايي
//تاریخ ارسال:27/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:283
انتخاب درس آز خواص سنگ مخزن
//تاریخ ارسال:27/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:202
معرفي نامه کارآموزي 1 و 2
//تاریخ ارسال:26/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:442
ترم تابستاني
//تاریخ ارسال:23/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:719
آزمايشگاه خواص سنگ مخزن
//تاریخ ارسال:23/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:609
MA Proposal Format
//تاریخ ارسال:21/2/1392 //ارسال کننده:گروه زبان انگليسي //بازدید کننده:261
قابل توجه دانشجويان ترم آخر كليه رشته هاي كارشناسي زبان(مترجمي-ادبيات و دبيري)
//تاریخ ارسال:21/2/1392 //ارسال کننده:گروه زبان انگليسي //بازدید کننده:909
کارآموزي دانشجويان مهندسي نفت
//تاریخ ارسال:18/2/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:822
1- بخشنامه مهم سازمان مركزي در خصوص اخذ پايان نامه (داشتن حداقل معدل كل 14 براي اخذ پايان نامه)
//تاریخ ارسال:21/11/1391 //ارسال کننده:تحصيلات تكميلي //بازدید کننده:1114
قابل توجه اساتيد محترم ودانشجويان گرامي(ارسال توسط دايره امتحانات واحد)21/09/91
//تاریخ ارسال:2/10/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:1238
برگزاري جلسه ترفيع پايه دانشگاهي در روز چهارشنبه مورخه 10/8/191
//تاریخ ارسال:3/8/1391 //ارسال کننده:کارگزيني هيأت علمي //بازدید کننده:401
قابل توجه دانشجويان مهندسي شيمي
//تاریخ ارسال:30/7/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:2084
1-تعداد غيبت مجاز در امتحانات پايان هر ترم
//تاریخ ارسال:30/7/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:3701
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:923
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:531
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:432
قابل توجه دانشجويان درشرايط اخراج آموزشي؛محدوديت سنوات تحصيلي،وغيبت غير موجه در امتحانات ترم قبل و... رشته هاي مكانيك خودرو،ساخت وتوليد ،كارشناسي شيمي كاربردي،مهندسي شيمي صنايع غذايي وصنايع شيميايي معدني
//تاریخ ارسال:16/6/1391 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:1424
تعدادواحد مجاز همزمان با كارآموزي
//تاریخ ارسال:16/6/1391 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:2184
تقويم آموزشي و برنامه انتخاب واحد نيمسال اول 92- 1391
//تاریخ ارسال:15/5/1391 //ارسال کننده:گروه علوم اجتماعي //بازدید کننده:1972
چارت گرايشهاي مهندسي نفت + فايل محاسبه معدل
//تاریخ ارسال:4/2/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:9044
اطلاعيه وروديهاي 1385 رشته م شيمي - صنايع گاز
//تاریخ ارسال:17/12/1390 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:650
ليست دانشجويان ممتاز علمي سال تحصيلي 90-89
//تاریخ ارسال:14/12/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:4841
تعدادغيبت موجه؟
//تاریخ ارسال:14/12/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:3909
درس آشنايي با دفاع مقدس
//تاریخ ارسال:14/6/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:1741
قابل توجه دانشجويان ورودي 83
//تاریخ ارسال:18/2/1390 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:1101
غيبت جلسات امتحاني
//تاریخ ارسال:17/4/1389 //ارسال کننده:بخش امتحانات //بازدید کننده:3185
نمایش کامل

قابل توجه اعضاء محترم هيأت علمي واحد
همکاران محترمي که مايل به تشکيل حلقه هاي علمي مي باشند مي توانند بر اساس آئين نامه مربوطه اقدام نمايند. لازم به ذکر است که تشکيل اين حلقه ها داراي امتياز فرهنگي بوده و جهت ارتقاء علمي همکاران محترم قابل ارائه خواهد بود.
 
 
چارت دروس
قابل توجه دانشجويان گرامي
 
جهت دريافت چارت دروس خود، به پرتال دانشجويي خود - در مسير خدمات > دريافت فايل و چارت دروس - مراجعه نماييد
 
با تشکر
 
دريافت فايل
 
 
 
كلامي از نهج البلاغه
 رَوِّضوا أَنفُسَكُم عَلَى الخلاقِ الحَسَنَةِ فَإِنَّ العَبدَ المُؤمِنَ يَبلُغُ بِحُسنِ خُلقِهِ دَرَجَةَ الصّائِمِ القائِمِ؛
خودتان را بر خوش اخلاقى تمرين و رياضت دهيد، زيرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گير شب زنده دار مى رسد ...مولا علي (ع)

   

 
رشته هاي جديد واحد قوچان
  1. كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي
  2. کارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  3. شيمي - گرايش آفت كش ها
  4. مهندسي کامپيوتر- سخت افزار
  5. مهندسي مکانيک خودرو(ناپيوسته)
  6. منهدسي طراحي فرايندهاي پتروشيمي
 
گروه هاي آموزشي
 
ايميل ويژه اساتيد

جهت فعال سازي به مركز اطلاعات، آمار و رايانه مراجعه نماييد. 

ABC@IAUQ.ac.ir

 
 
انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی/دانشجویی
پست الکترونیکی
اطلاعات تماس
موضوع پیام
متن پیام