دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان Educational Affairs پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1393
زیر دامنه اختصاصی معاونت آموزشي 1
معاونت آموزشي
حوزه آموزش
 
 
كاركنان حوزه آموزش

 

 

 
 
سايت هاي مرتبط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
كلاس جبراني استاد طباطبايي
//تاریخ ارسال:3/2/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:5
كلاس جبراني درس شيمي فيزيك استادبيات
//تاریخ ارسال:3/2/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:4
عدم تشكيل كلاس استاد حاج علي
//تاریخ ارسال:3/2/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:3
اطلاعيه تشكيل كلاس استاد بيات
//تاریخ ارسال:3/2/1393 //ارسال کننده:مديريت کلاسها فني و مهندسي //بازدید کننده:5
آز گل حفاري . استاد مومني
//تاریخ ارسال:1/2/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:56
آز نفت اطلاع رساني
//تاریخ ارسال:30/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:1077
عدم تشکيل آزنفت شنبه 30 فروردين
//تاریخ ارسال:29/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:159
آز نفت دانشجويان 2-93-92
//تاریخ ارسال:29/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:150
آز نفت فروردين 24 و 25
//تاریخ ارسال:24/1/1393 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:308
کليه دانشجويان آز کنترل کيفي مواد غذايي (جبراني ارشد ... کارشناسي)
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:118
دانشجويان آز نفت - مهندسي شيمي و نفت
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:552
ارسال گزارش کار آز سيمان حفاري
//تاریخ ارسال:1/12/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:109
آزمايشگاه سيمان حفاري
//تاریخ ارسال:27/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:135
فرصت نهايي تشکيل آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:19/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:326
نکات قابل توجه دانشجويان مهندسي شيمي و نفت در انتخاب واحد و حذف و اضافه 2-93-1392:
//تاریخ ارسال:18/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:433
ليست شنبه 19بهمن آز خواص سيال
//تاریخ ارسال:18/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:244
آز خواص سيالات مخزن (تغيير امتحان و ليست هاي از 19 بهمن به بعد)
//تاریخ ارسال:16/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:1140
ليست چهارشنبه 16 بهمن
//تاریخ ارسال:15/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:550
ليست سه شنبه 15 بهمن
//تاریخ ارسال:7/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:455
ليست دوشنبه 14 بهمن آز خواص سيال مخزن
//تاریخ ارسال:7/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:429
ليست دانشجويان روز يکشنبه 13 بهمن- آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:311
گروه شنبه 12 بهمن - آز خواص سيالات
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:301
امتحان نهايي درس آز خواص سيالات
//تاریخ ارسال:6/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:313
ليست هاي 12 بهمن به بعد دانشجويان آز خواص سيالات مخزن
//تاریخ ارسال:5/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:333
ليست دانشجويان آز خواص سيالات مخزن از 6 تا ده بهمن
//تاریخ ارسال:5/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:458
تشکيل کلاس آز خواص سيالات مخزن رشته مهندسي نفت
//تاریخ ارسال:4/11/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:436
درس کارگاه نرم افزار MATLAB
//تاریخ ارسال:8/10/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:246
اعلام نمرات ميان ترم بهينه سازي
//تاریخ ارسال:30/8/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:661
کلاس هاي خواص سيال روز سه شنبه 9مهر
//تاریخ ارسال:9/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:196
ضرورت رعايت پيش نياز
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:505
آز مباني مهندسي برق
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:286
نمرات آز نفت
//تاریخ ارسال:1/7/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:530
ارائه درس چاه آزمايي براي مهر ماه
//تاریخ ارسال:18/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:332
چارت رشته مهندسي شيمي 89
//تاریخ ارسال:16/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:380
تاريخ اعزام دانشجويان براي انجام آزمايشگاه نفت ترم 2-92-91
//تاریخ ارسال:3/6/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:405
اعلام نمرات نهايي آز خواص سنگ
//تاریخ ارسال:23/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:420
اتمام آزمايشگاه خ سنگ
//تاریخ ارسال:3/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:229
آخرين اعلام و اطلاع رساني با سيستم پيامک دانشگاه
//تاریخ ارسال:1/4/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:444
توصيه ثبت نام درس آز خواص سنگ و سيال در تابستان 92
//تاریخ ارسال:31/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:342
پروژه فارغ التحصيلي
//تاریخ ارسال:28/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:273
دانشجويان آزمايشگاه خواص سنگ مخزن ثبت نام شده در ترم تابستان
//تاریخ ارسال:28/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:237
مباني چاه آزمايي
//تاریخ ارسال:27/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:288
انتخاب درس آز خواص سنگ مخزن
//تاریخ ارسال:27/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:205
معرفي نامه کارآموزي 1 و 2
//تاریخ ارسال:26/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:445
ترم تابستاني
//تاریخ ارسال:23/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:724
آزمايشگاه خواص سنگ مخزن
//تاریخ ارسال:23/3/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:616
MA Proposal Format
//تاریخ ارسال:21/2/1392 //ارسال کننده:گروه زبان انگليسي //بازدید کننده:263
قابل توجه دانشجويان ترم آخر كليه رشته هاي كارشناسي زبان(مترجمي-ادبيات و دبيري)
//تاریخ ارسال:21/2/1392 //ارسال کننده:گروه زبان انگليسي //بازدید کننده:914
کارآموزي دانشجويان مهندسي نفت
//تاریخ ارسال:18/2/1392 //ارسال کننده:دکتر حسين قهرماني //بازدید کننده:829
1- بخشنامه مهم سازمان مركزي در خصوص اخذ پايان نامه (داشتن حداقل معدل كل 14 براي اخذ پايان نامه)
//تاریخ ارسال:21/11/1391 //ارسال کننده:تحصيلات تكميلي //بازدید کننده:1121
قابل توجه اساتيد محترم ودانشجويان گرامي(ارسال توسط دايره امتحانات واحد)21/09/91
//تاریخ ارسال:2/10/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:1240
برگزاري جلسه ترفيع پايه دانشگاهي در روز چهارشنبه مورخه 10/8/191
//تاریخ ارسال:3/8/1391 //ارسال کننده:کارگزيني هيأت علمي //بازدید کننده:401
قابل توجه دانشجويان مهندسي شيمي
//تاریخ ارسال:30/7/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:2086
1-تعداد غيبت مجاز در امتحانات پايان هر ترم
//تاریخ ارسال:30/7/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:3705
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:923
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:532
ليست دانشجويان ممتاز رشته مهندسي شيمي -صنايع گاز و مهندسي شيمي جهت تخفيف شهريه
//تاریخ ارسال:23/6/1391 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:432
قابل توجه دانشجويان درشرايط اخراج آموزشي؛محدوديت سنوات تحصيلي،وغيبت غير موجه در امتحانات ترم قبل و... رشته هاي مكانيك خودرو،ساخت وتوليد ،كارشناسي شيمي كاربردي،مهندسي شيمي صنايع غذايي وصنايع شيميايي معدني
//تاریخ ارسال:16/6/1391 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:1425
تعدادواحد مجاز همزمان با كارآموزي
//تاریخ ارسال:16/6/1391 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:2185
تقويم آموزشي و برنامه انتخاب واحد نيمسال اول 92- 1391
//تاریخ ارسال:15/5/1391 //ارسال کننده:گروه علوم اجتماعي //بازدید کننده:1975
چارت گرايشهاي مهندسي نفت + فايل محاسبه معدل
//تاریخ ارسال:4/2/1391 //ارسال کننده:عليرضا خدادوست //بازدید کننده:9051
اطلاعيه وروديهاي 1385 رشته م شيمي - صنايع گاز
//تاریخ ارسال:17/12/1390 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:650
ليست دانشجويان ممتاز علمي سال تحصيلي 90-89
//تاریخ ارسال:14/12/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:4842
تعدادغيبت موجه؟
//تاریخ ارسال:14/12/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:3909
درس آشنايي با دفاع مقدس
//تاریخ ارسال:14/6/1390 //ارسال کننده:غلامرضاقسيمي //بازدید کننده:1743
قابل توجه دانشجويان ورودي 83
//تاریخ ارسال:18/2/1390 //ارسال کننده:محمود باقرپور //بازدید کننده:1101
غيبت جلسات امتحاني
//تاریخ ارسال:17/4/1389 //ارسال کننده:بخش امتحانات //بازدید کننده:3185
نمایش کامل

قابل توجه اعضاء محترم هيأت علمي واحد
همکاران محترمي که مايل به تشکيل حلقه هاي علمي مي باشند مي توانند بر اساس آئين نامه مربوطه اقدام نمايند. لازم به ذکر است که تشکيل اين حلقه ها داراي امتياز فرهنگي بوده و جهت ارتقاء علمي همکاران محترم قابل ارائه خواهد بود.
 
 
چارت دروس
قابل توجه دانشجويان گرامي
 
جهت دريافت چارت دروس خود، به پرتال دانشجويي خود - در مسير خدمات > دريافت فايل و چارت دروس - مراجعه نماييد
 
با تشکر
 
دريافت فايل
 
 
 
كلامي از نهج البلاغه
 رَوِّضوا أَنفُسَكُم عَلَى الخلاقِ الحَسَنَةِ فَإِنَّ العَبدَ المُؤمِنَ يَبلُغُ بِحُسنِ خُلقِهِ دَرَجَةَ الصّائِمِ القائِمِ؛
خودتان را بر خوش اخلاقى تمرين و رياضت دهيد، زيرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گير شب زنده دار مى رسد ...مولا علي (ع)

   

 
رشته هاي جديد واحد قوچان
  1. كارشناسي ارشد مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي
  2. کارشناسي ارشد مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  3. شيمي - گرايش آفت كش ها
  4. مهندسي کامپيوتر- سخت افزار
  5. مهندسي مکانيک خودرو(ناپيوسته)
  6. منهدسي طراحي فرايندهاي پتروشيمي
 
گروه هاي آموزشي
 
ايميل ويژه اساتيد

جهت فعال سازي به مركز اطلاعات، آمار و رايانه مراجعه نماييد. 

ABC@IAUQ.ac.ir

 
 
انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی/دانشجویی
پست الکترونیکی
اطلاعات تماس
موضوع پیام
متن پیام